Beneficjent

Gabinet Weterynaryjny Vetvision lek. wet. Beata Przybysz

realizuje projekt pn.:

„Wzrost innowacyjności Gabinetu Weterynaryjnego Vetvision w Słubicach poprzez realizację inwestycji umożliwiającej świadczenie nowych innowacyjnych usług z zakresu okulistyki zwierząt.”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5.1

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz zdolności do świadczenia nowych i udoskonalonych innowacyjnych usług przez firmę Gabinet Weterynaryjny Vetvision lek. wet. Beata Przybysz poprzez budowę budynku przeznaczonego na inwestycję, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Efektem projektu będzie powstanie nowoczesnej kliniki weterynaryjnej dla zwierząt w której mieścić się będzie m.in. kilka gabinetów przyjęć, zabiegowych oraz pomieszczenia laboratoryjne i pracownia RTG, wyposażonej w sprzęt medyczny, spełniającego standardy ekoninnowacyjności i nowoczesne metody leczenia, pozwalającego na świadczenie nowych usług.

Wartość projektu : 2 987 375,89 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 1 389 771,05 PLN

Projekt realizowany w okresie 28.11.2017 – 31.12.2023r.