Project Description

Pomoc

Z Twoim pupilem dzieje się coś bardzo niepokojącego? Nie czekaj, aż jego stan się pogorszy! Jak najszybciej zadzwoń i skontaktuj się z naszym pogotowiem weterynaryjnym. Zrobimy wszystko, by pomóc Twojemu psu lub kotu w szybkim powrocie do zdrowia.

Natychmiastowa pomoc w kryzysowych sytuacjach.

Nasze pogotowie dla zwierząt jest prowadzone i obsługiwane przez doświadczonych lekarzy weterynarii, umiejących zachować zimną krew w sytuacjach kryzysowych. Gwarantujemy szybki dojazd do domu właściciela zwierzęcia na terenie Słubic. Wyjeżdżamy także poza miasto.

Jeżeli konieczne okaże się leczenie specjalistyczne, niemożliwe do przeprowadzenia w domu właściciela, oferujemy możliwość przewiezienia zwierzęcia do lecznicy naszymi środkami transportu. Proponujemy także pozostawienie psa lub kota w szpitalu, w celu podjęcia dalszych niezbędnych działań leczniczych w oparciu o specjalistyczne zaplecze medyczne.

Posiadamy nowoczesny sprzęt medyczny, dzięki któremu jesteśmy gotowi pomóc naszym czworonożnym pacjentom, ratując ich zdrowie i życie.

Cena usługi szybkiej pomocy pogotowia weterynaryjnego w domu właściciela w godzinach otwarcia lecznicy jest porównywalna z cenami usług świadczonych w gabinetach. Cena za usługę wykonywaną w domu w godzinach wieczornych jest wyższa o 50 procent.

 

Rejestracja online

Najczęściej zadawane pytania

Zanim zadzwonisz skorzystaj z najczęściej zadawanych pytań:

Tak, najlepiej umawiać się przez stronę internetową lub telefonicznie pod numerem telefonu 48 95 7 880 480

Należy podejść do rejestracji. Tam wpisywani jesteście Państwo (wasz pupil też) do tzw. „poczekalni” i wedle kolejności lekarze dyżurujący wzywają kolejne osoby. Wyjątkiem są przypadki nagłe, które są przyjmowane poza kolejnością. Są to zwierzęta z dusznością, krwotokiem, napadem padaczkowym, po wypadkach, po pogryzieniu, samice rodzące, etc. W tych przypadkach liczy się każda chwila, więc prosimy Państwa o wyrozumiałość i z góry dziękujemy!
Tak, oczywiście jest możliwość płacenia kartą.

Pora jest ustalana indywidualnie, ale zawsze wyłącznie po wybudzeniu się zwierzęcia. Nie wydajemy do domu zwierząt śpiących!

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1):

 

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Beata Przybysz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przychodnia Weterynaryjna VETVISION z siedzibą w Słubice ul. Daszyńskiego 6, 69-100 (dalej „Lecznica”).

 

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: gabinet@vetvision.pl

 

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Lecznicę?

 1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:
 • umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością Lecznicy, z łączącą nas z Panią/Panem umową drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty Lecznicy;
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w ramach prowadzonej przez Lecznicę działalności;
 • realizacji umów zawartych z Panią/Panem w ramach działalności Lecznicy;
 • obsługi reklamacji przez Lecznicę, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 1. Przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Lecznicy, którym jest:
 • prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Lecznicę obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 1. W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Lecznica będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki nie wycofa Pani/Pan zgody.

4. Czy podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest niezbędne?

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, a tym samym, aby móc świadczyć usługę, dokonać sprzedaży. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mógł/a korzystać z usług świadczonych przez Lecznicę.
 2. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

5. Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Lecznicy w zakresie przetwarzanych danych?

 1. Przysługują Pani/Panu wszystkie uprawnienia, wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Lecznicę Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. W jakich sytuacjach może się Pani/Pan sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/Pana danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy:

 1. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znalazł/a.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,

7. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na rzecz Lecznicy usługi: IT oraz usługi księgowe, audytowe i kurierskie, laboratoryjne, powiatowemu inspektorowi weterynaryjnemu, nadzorowi farmaceutycznemu, systemom zajmującym się ewidencją zaczipowanych zwierząt, systemu paszportowego wetsystems, usługodawcą płatności kartą. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym.

8. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres, w którym Lecznica zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

9. Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Lecznicę polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań

Oczywiście, że tak ! Przede wszystkim w ten sposób znacznie zwiększamy szanse odnalezienia zwierzęcia w razie jego ucieczki/ zgubienia się. Nie ma miesiąca, żeby do naszej lecznicy nie przyprowadził ktoś znalezionego na ulicy psa lub kota w celu sprawdzenia i odczytania numeru mikroczipu. I jakie to jest wtedy proste i radosne, jak okazuje się, że zwierzę jest zaczipowane i jak po jednym telefonie z powrotem wraca do swojego właściciela!

Wprowadzenie mikroczipu jest zabiegiem mało bolesnym (jest to po prostu ukłucie grubszą igłą) , szybkim i jednorazowym. Transponder umieszczany jest pod skórą na szyi lub karku i jest zupełnie nieodczuwalny przez zwierzę, bo jest wielkości mniej więcej ziarenka ryżu i wykonany z materiałów zupełnie obojętnych dla czworonoga.

Ważne jest , żeby po zaczipowaniu umieścić numer mikroczipu z danymi zwierzęcia i właściciela w internetowej bazie danych, a najlepiej w dwóch lub nawet trzech. Dane umieszczamy w jednej z największych baz w Polsce i Europie www.safe-animal.eu bez dodatkowej opłaty. Dodatkowo zachęcamy właścicieli do zarejestrowania danych już we własnym zakresie w drugiej bazie www.identyfikacja.pl

Najbezpieczniej jest zabezpieczać nasze zwierzęta przez 12 miesięcy w roku, gdyż od kilku lat kleszcze występują z różnym natężeniem przez cały rok. Choć nadal najgroźniejsze są dwa okresy : wiosna i jesień, przypadające na okres rozrodczy tych pajęczaków i związaną z tym ich ilość w środowisku

Na rynku są różne formy preparatów przeciwko kleszczom:

 • krople wylewane na skórę zwierzęcia (tzw. forma spot-on) – czas działania kropli to 3 tygodnie, skuteczność 80%-90%
 • obroże (np. Foresto/ Kiltix firmy Bayer) -czas działania 6 miesięcy , skuteczność około 90%
 • tabletki (np. Bravecto firmy MSD) – czas działania 12 tygodni, skuteczność 99%

Najlepiej zapytać jednego z naszych lekarzy, który preparat będzie najlepszy w przypadku Waszego zwierzęcia.

Wybudzanie ze znieczulenia

Po przeprowadzonej operacji, jeszcze przez kilka do kilkunastu godzin, funkcjonowanie organizmu zwierzęcia jest upośledzone. W okresie wybudzania się, zwierzęta wykazują nadmierną wrażliwość na bodźce zewnętrzne np. hałas, dotyk, zbyt jaskrawe światło. Również temperatura ciała ulega obniżeniu. Z tych powodów bardzo ważne jest zapewnienie zwierzęciu spokoju, umieszczenie go w ciepłym, zaciemnionym miejscu i okrycie kocem. Podczas wybudzania najpierw powraca świadomość, a dopiero później pacjent zaczyna kontrolować swoje ruchy. Dlatego też zwierzęciu należy przygotować legowisko na podłodze, ponieważ niekontrolowane próby podnoszenia się np. z fotela mogą doprowadzić do urazów. Wywołany zabiegiem stres oraz efekty uboczne działania środków narkotycznych powodują, że przy wybudzaniu pacjent może skomleć i popiskiwać. Fakt ten nie jest spowodowany bólem, gdyż po zabiegu zwierzę powinno otrzymać leki przeciwbólowe. W okresie wybudzania zwierzęciu należy zapewnić szczególną opiekę.

Żywienie i ruch pacjenta:

Po zabiegu należy wprowadzić do żywienia płyny, a po kilkunastu godzinach pokarmy półpłynne i wreszcie stałe. Trwające jeszcze w tym czasie działanie środków znieczulających, może powodować wymioty lub prowadzić do zaburzenia odruchu połykania, co może być przyczyną zachłyśnięcia. Zastosowana głodówka nie ma niekorzystnego skutku dla pacjenta. Po zabiegach na jamie brzusznej wskazane jest podawanie małych porcji łatwo strawnego pokarmu. Po zabiegach w znieczuleniu ogólnym takich jak usuwanie kamienia nazębnego, należy ograniczyć ruch przez ok. 24 godzin, dopóki nie powróci prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Przy poważniejszych zabiegach okres rekonwalescencji może trwać 2 tyg., a nawet dłużej. W tym czasie zwierzę powinno być pod szczególnym nadzorem. Bardzo ważne jest unikanie jakichkolwiek gwałtownych ruchów lub wysiłku mogącego doprowadzić do urazów rany pooperacyjnej. U zwierząt starających się zerwać opatrunek lub szwy, należy zastosować różne zabezpieczenia w postaci  kołnierza ochronnego lub ubranka.

Tak, ale z reguły na wizyty kontynuujące leczenie, bądź szczepienia, czyli na wizyty nie wymagające diagnostyki. Często bowiem nie warto płacić za nasz przyjazd, bo i tak większość przypadków kończy się w lecznicy, gdzie znajduje się całe zaplecze diagnostyczne niezbędne do postawienia trafnej diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia.
Tak, wizyty w dni świąteczne i niedziele są droższe. Również po godzinach pracy w nagłych wypadkach.

W celu zminimalizowania ryzyka związanego ze znieczuleniem zalecamy i bardzo namawiamy właścicieli do podstawowych badań krwi oraz w uzasadnionych przypadkach i u zwierząt starszych do badań kardiologicznych (EKG/ECHO/pomiar ciśnienia)

W dniu zabiegu wymagana jest głodówka, której długość zależy od gatunku zwierzęcia:

 • fretki 4 h
 • koty 6-8 h
 • psy min. 8 h
 • wyjątkiem są króliki i gryzonie, których nie poddajemy głodówce!

Picie wody max. 2 godziny przed zabiegiem.

 • przed badaniem krwi -głodówka min.8h + ograniczenie wysiłku
 • przed badaniem USG-głodówka + można podawać lekki przeciwwzdęciowe (np. Espumisan, Bobotic) na 2 dni przed badaniem USG+ staramy się, aby tuż przed badaniem zwierzę miało pełny pęcherz moczowy.
 • przed badaniami przeprowadzanymi w znieczuleniu ogólnym-głodówka (patrz przygotowanie do zabiegu)
Czas pozostawienia szwów zależy od rodzaju zabiegu, ale z reguły jest to 10 dni.

Tak ! Dla nas, lekarzy, odpowiedź jest oczywista, ale dla Państwa to często bardzo trudna decyzja, związana z dylematami etycznymi włącznie. Zanim zaczniemy wyliczać konkretne zalety prozdrowotne sterylizacji/kastracji, warto zacząć od tego, że warunki, jakie stwarzamy naszym pupilom są odmienne od tych naturalnych. Bo gdyby nie nasze usilne zapobieganie niechcianym kryciom, zwierzęta rozmnażałyby się co cykl, czyli, samice rodziłyby w zależności od gatunku : 2 a nawet 3 mioty/ rok, a samce kryłyby wielokrotnie w ciągu roku. Każda odmienna sytuacja od powyższej jest nienaturalna, co w konsekwencji powoduje pewne problemy zdrowotne u naszych podopiecznych. No właśnie, więc chcąc nie chcąc szkodzimy. Najlepszym rozwiązaniem zatem jest zabieg chirurgiczny, który w przeciwieństwie do sterylizacji hormonalnej =odwracalnej) ma wiele korzyści dla zdrowia naszych milusińskich. I tak oto najważniejsze z nich:

 • wczesna sterylizacja samic w prawie 100% minimalizuje ryzyko guzów gruczołu mlekowego ( antykoncepcja hormonalna odwrotnie-znacznie podwyższa to ryzyko)
 • sterylizacja suk niweluje pojawianie się po każdej cieczce fizjologicznej zresztą, ciąży urojonej
 • zapobiegamy w ten sposób niechcianym pokryciom, a więc przyczyniamy się do zmniejszenia skali bezdomności u zwierząt
 • sterylizacja zapobiega wystąpieniu u samic wszystkich gatunków ropnemu zapaleniu macicy, (tzw. ropomacicze), który w starszym wieku dotyka znaczną część żeńskich osobników.
 • U samców z kolei kastracja zmniejsza ryzyko starczemu przerostowi prostaty, jej stanom zapalnym, które dotykają głównie mocno pobudliwe psy
 • U samców agresywnych w stosunku do innych psów jest duże prawdopodobieństwo złagodnienia charakteru, co wiąże się oczywiście ze spadkiem testosteronu po kastracji, którego wysoki poziom jest częściowo odpowiedzialny za zachowania agresywne u osobników męskich.

UWAGA! Często spotykamy się jeszcze ze stwierdzeniem, że trzeba dla zdrowotności suczkę/kotkę choć raz dopuścić. Nic bardziej błędnego! Ani nie wpłynie to pozytywnie na ich zdrowie, ani nie wzbogaci wewnętrznie czy duchowo. Dla dobra zwierząt nie uczłowieczajmy ich. Najczęściej bowiem niesie to ze sobą więcej szkód , niż korzyści.

Najwięcej korzyści prozdrowotnych niesie ze sobą sterylizacja wczesna, czyli przed lub po pierwszej cieczce (suczki)/ rui (kotki). W Polsce przyjęło się sterylizować raczej po przebyciu pierwszego cyklu, a na przykład w USA najczęściej wykonuje się sterylizacje tzw. pediatryczne.
{I tu trochę danych: sterylizacja przed pierwszą rują/cieczką zmniejsza ryzyko wystąpienia guzów sutka aż do 0,5 %, a sterylizacja po pierwszej rui/cieczce do 8%.}
Zabiegi te wykonujemy w określonym czasie zarówno u suk i kotek:
suczki- min. 2 miesiące po przebytej cieczce i minimum na 1 miesiąc przed kolejną spodziewaną cieczką
kotki- po wystąpieniu pierwszej rui przerywamy ją hormonalnie (tabletki) i dopiero po 2-3 tygodniach planujemy zabieg ( u kotek jest tzw, cykl rujowy i stąd potrzeba przerwania tego cyklu). Jeżeli kotka jest starsza, zabieg planujemy na okres zimowy (tzw. okres bezrujowy). To są dane ogólnikowe, o szczegóły należy wypytać lekarza indywidualnie !